Programovanie priemyselných
robotov


VIRTUAL COMMISSIONING

SIMULÁCIE

Za pomoci moderných softvérov vám pomôžeme navrhnúť alebo upraviť riešenia, ktoré zefektívnia použitie robotov. Preverenie funkčnosti a efektívnosti výroby ešte pred samotným postavením výrobnej linky vám ušetrí množstvo času a peňazí. Už na začiatku vás upozorníme na budúce komplikácie a pomôžeme navrhnúť riešenie.

Virtual Commissioning

Ak ste sa rozhodli použiť pri výrobe komplikovanejšie riešenie s použitím rôznych riadiacich systémov, je veľmi dôležité odskúšať ich vzájomnú kompatibilitu. Na základe špecifikácie použitých zariadení vieme odskúšať vzájomnú bezchybnú spoluprácu týchto zariadení napr. robot, PLC, kamerový systém, zvárací set, zariadenia dozerajúce na bezpečnosť pri práci. Rovnako dokážeme vopred pripraviť softvér, ktorý vám po oživení linky ušetrí množstvo času a problémov pri spúšťaní výroby.

OFFLINE PROGRAMOVANIE

Na základe 3D modelov vám pripravíme trajektórie pohybov robotov. Všetok potrebný softvér bude pripravený na nahranie do pamäti robotov ešte pred ukončením stavby. Tento krok vám ušetrí množstvo času pri Online programovaní (programovanie na mieste) po ukončení stavby výrobnej linky. Na základe offline programu vieme veľmi presne určiť čas potrebný na výrobu jedného výrobku a efektivitu vašej výrobnej linky.

Online programovanie

Naša firma disponuje programátormi robotov a PLC systémov , ktorí majú množstvo skúseností s programovaním priamo na mieste stavby. Pracujeme s rôznymi typmi robotov pre všetky bežné použitia v priemysle.


Školenia

Naša firma ponúka školenia pre pracovníkov údržby a podporný personál pri výrobe. Naši školitelia majú teoretické aj praktické skúsenosti s robotmi značky ABB, Kuka a Fanuc. Školenia poskytujeme priamo u zákazníka pri reálnych zariadeniach, výrobe a problémoch. Cena bude určená na základe dohody, podľa počtu pracovníkov a typu robotov určených na školenie.


Ponuka

Nasadenie robotov

LAKOVANIE, ZVÁRANIE, OBRÁBANIE, MANIPULÁCIA, PALETIZÁCIA, OBSLUHA, ZLIEVANIE ....

MT Programming s.r.o. ©
info@mtprogramming.sk

+421 907 864 341

Coded by AL-MI Výroba reklamy
Všetky obchodné značky sú majetkom príslušných vlastníkov.